• a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • ł
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • ś
 • t
 • u
 • v
 • w
 • z
 • ż

Polarymetry

Polarymetry to przyrządy optyczne służące do pomiaru kąta skręcania płaszczyzny polaryzacji światła spolaryzowanego przez roztwór badanej substancji. Wynik pomiaru może być użyty do kalkulacji stężenia substancji, jak np. cukrów, peptydów, olejów lotnych. Polarymetria jest nieniszczącą metodą badawczą do pomiaru aktywności optycznej substancji organicznych i nieorganicznych. Polarymetria jest stosowana w kontroli jakości, kontroli procesów i badaniach w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, olejku eterycznym, aromacie i przemyśle spożywczym. Jednym z najbardziej znanych rodzajów polarymetrów jest ręczny polarymetr półcieniowy – kołowy, który umożliwia precyzyjne wyznaczenie płaszczyzny polaryzacji, pomiar polega na ustawieniu analizatora w ten sposób, aby dwie połówki koła w polu obserwacji miały taką samą jasność. Po wstawieniu do polarymetru rurki z roztworem obraz zmienia się, ponieważ roztwór spowodował skręcenie płaszczyzny polaryzacji. Pokręcając tarczą obrotową doprowadza się pole widzenia ponownie do jednolitego zaciemnienia trzech części pola widzenia. Różnica między kątem odczytanym w tym położeniu, a zerem polarymetru jest równa kątowi skręcenia. Polarymetry półautomatyczne lub automatyczne umożliwiają zwiększenie automatyzacji pomiarów, przez co znacznie skraca się czas wykonanej analizy. Wyniki pomiarów wyświetlane są automatycznie na monitorze LCD. Zapewnia to możliwość szybkiego odczytania uzyskanego wyniku i eliminuje niedogodności związane z odczytem analogowym. Automatyczne polarymetry laboratoryjne charakteryzują się dużą czułością, łatwością obsługi i dokładnością odczytu wyników.


Sprzęt laboratoryjny - kompleksowe wyposażenie laboratorium

Sprzęt laboratoryjny w naszej ofercie to kompleksowy zestaw artykułów, znajdujących zastosowanie w laboratoriach różnych branż. W naszym asortymencie znajdziesz odczynniki chemiczne, materiały eksploatacyjne, aparaturę i sprzęt oraz meble laboratoryjne. Podział katalogu został zrobiony w taki sposób, aby ułatwić intuicyjne odnajdywanie poszukiwanych produktów.

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do złożenia zapytania. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66  §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Uwaga! Sprzedaż odczynników wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i jednostkom instytucjonalnym.

Podane w katalogu ceny NIE zawierają kosztów transportu. Koszty pakowania i transportu przesyłek krajowych wynoszą odpowiednio:

» paczka do 30 kg zwykła/ADR – 35 zł/60 zł netto

» półpaleta zwykła/ADR – 90 zł/110 zł netto

» paleta zwykła/ADR – 170 zł/195 zł netto.