• a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • ł
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • ś
 • t
 • u
 • v
 • w
 • z
 • ż

Elektroda do pomiaru redox ERPt-11

Nr produktu:663-ERPt-11 Producent:Hydromet

Opis produktu

Elektroda zespolona, typu ERPt-11 jest ogniwem pomiarowym, przeznaczonym do pomiarów potencjałów utleniająco-redukujących (ORP, redoks) w roztworach wodnych. Składa się ona z półogniwa wskaźnikowe­go w postaci platynowego pierścienia o potencjale zależnym od równowagi utleniająco-redukującej w roz­tworze oraz z chlorosrebrowego półogniwa odniesienia o potencjale stałym. Może być przydatna w okreso­wych pomiarach laboratoryjnych, a także w pomiarach przemysłowych lub terenowych. Połączenie platyny ze szkłem nie zawiera klejów, wykazujących niekiedy ograniczoną odporność na działanie rozpuszczalników organicznych. Tego rodzaju konstrukcja, zapewnia także większą odporność elementu platynowego na usz­kodzenia mechaniczne oraz ułatwia czyszczenie elektrody. W elektrodzie zastosowano niewymienny roz­twór odniesienia z dodatkiem środka podwyższającego lepkość, co ogranicza szybkość jego wycieku oraz rozcieńczania pod wpływem roztworu próbki, a także ułatwia obsługę elektrody. Z drugiej strony, brak moż­liwości uzupełniania roztworu odniesienia, ogranicza okres użytkowania elektrody. Dlatego, nie zaleca się stosowania jej w pomiarach ciągłych, zwłaszcza w podwyższonych temperaturach lub w roztworach pod zwiększonym ciśnieniem (np. w rurociągach). W takich przypadkach korzystniejsze może być zastosowanie elektrody typu ERPt-13. Elektroda posiada ceramiczną diafragmę (łącznik elektro­lityczny), osadzoną w ściance szklanego korpusu. Rozwiązanie takie, zapewnia dobry kontakt półogniwa odniesienia z roztworem badanym oraz ułatwia czyszczenie elektrody.

Do typowych zastosowań elektrody ERPt-11 należą: kontrola przebiegu reakcji utlenienia i redukcji w procesach chemicznego lub biologicznego uzdatniania ścieków przemysło­wych lub komunalnych, badania czystości wód powierzchniowych, kontrola procesów fermentacyjnych itp. Jako przykłady można wymienić utlenianie cyjanków chlorem lub podchlorynem oraz redukcję chromianów do jonów chromowych w ściekach powstałych w procesach galwanicznych lub powierzchniowej obróbki metali. Elektroda ERPt-11 może również znaleźć zastosowanie w laboratoriach analitycznych, jako wskaźnik punktu końcowego miareczkowania w reakcjach utlenienia i redukcji (np. w jodometrii, bromia­nometrii lub manganometrii).

 

Dane techniczne

 

 

Zakres pomiarowy ± 2000 mV
Zakres temperatury dla stosowania okresowego 0...80ºC
Zakres temperatury dla stosowania ciągłego 0...60ºC
Półogniwo wskaźnikowe platyna o powierzchni ok. 1 cm2
Półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl
Roztwór odniesienia (niewymienny) 3,0 M KCl + AgCl
Łącznik elektrolityczny ceramiczny
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Minimalna głębokość zanurzenia 20 mm
Maksymalna głębokość zanurzenia 115 mm
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał tulejki uszczelniającej guma silikonowa
Długość przewodu ok. 1 m
Wtyczka BNC

 

Zapytaj o ten produkt
Nr katalogowy Cena netto Magazyn Ilość Zapytaj
663-ERPt-11na zapytanie-+
Brak produktów
Brak produktów
Brak plików do pobrania


Sprzęt laboratoryjny - kompleksowe wyposażenie laboratorium

Sprzęt laboratoryjny w naszej ofercie to kompleksowy zestaw artykułów, znajdujących zastosowanie w laboratoriach różnych branż. W naszym asortymencie znajdziesz odczynniki chemiczne, materiały eksploatacyjne, aparaturę i sprzęt oraz meble laboratoryjne. Podział katalogu został zrobiony w taki sposób, aby ułatwić intuicyjne odnajdywanie poszukiwanych produktów.

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do złożenia zapytania. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66  §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Uwaga! Sprzedaż odczynników wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i jednostkom instytucjonalnym.

Podane w katalogu ceny NIE zawierają kosztów transportu. Koszt pakowania i transportu przesyłek krajowych zwykłych, o wadze do 30 kg, wynosi 30 zł netto, a przesyłek ADR (w tym LQ) 50 zł netto.

Widniejące przy produktach ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek vat.