• a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • ł
 • m
 • n
 • o
 • p
 • r
 • s
 • ś
 • t
 • u
 • v
 • w
 • z
 • ż

Automatyczny licznik komórek model Rigel S5 marki COUNTSTAR Zaawansowany cytometr obrazowy

Producent:Countstar-ALIT Life Science
Inne zdjęcia produktu:
Automatyczny licznik komórek model Rigel S5 marki COUNTSTAR Zaawansowany cytometr obrazowy
Automatyczny licznik komórek model Rigel S5 marki COUNTSTAR Zaawansowany cytometr obrazowy

Opis produktu

Licznik komórek Rigel S5 łączy w sobie trzy kanały fluorescencji plus mikroskop cyfrowy do obserwacji w jasnym polu, w efekcie mamy do dyspozycji cytometr obrazu i licznik komórek w jednym urządzeniu typu bench-top. System obrazowania komórek S5 jest oparty na aplikacjach, kompaktowy i zautomatyzowany. Zapewnia kompleksowe rozwiązanie do liczenia komórek, żywotności komórek i cytotoksyczności pośredniczonej przez komórki T/NK dzięki zastosowaniu wstępnie skonfigurowanych aplikacji biologicznych BioApps. Zostały one zaprojektowane w celu uproszczenia rutynowych zadań w laboratorium, co pozwala skupić się na badaniach.
System Countstar Rigel S5 może przeprowadzać wielokolorowe eksperymenty fluorescencyjne oprócz szybkiego pomiaru żywotności komórek i pomiaru stężenia, w tym apoptozy komórkowej (aneksyna V / PI / DAPI), transfekcji komórek ( GFP / YFP / RFP), eksperymenty z markerami CD (DAPI / FITC / PE), zabijanie komórek (Hoechst T33342 / Calcein-AM / PI) i tak dalej.
Licznik komórek Rigel S5 to zaawansowane stanowisko do obrazowania optycznego "fix focus". Zapewnia automatyczne zliczanie i analizę komórek barwionych błękitem trypanowym w technice jasnego pola i fluorescencji.
 


 
Model S5 posiada 3 kanały fluorescencji:

 • Światło wzbudzenia: 375nm, 480nm, 525nm
 • Filtr emisji: 460nm, 535nm, 600LP

Seria analizatorów Countstar Rigel posiada 13 możliwych kombinacji analizy fluorescencji:


 
Wszystkie dostępne opcje detektora w analizatorach serii Countstar Rigel:

Światło wzbudzenia (nm) Filtr emisji (nm) Barwniki fluorescencyjne / białka
375 460 DAPI, Hoechst, BFP
375 535 Amcyan, Brilliant Violet™ 510
375 580 Pacific Orange™, Briliant Violet™ 570
375 600LP Qdot® 605
375 665LP Brilliant Violet™ 650
480 580 PE
480 665LP PC5, PC5.5, PerCP, PerCP-Cy5.5, PI, 7-AAD
525 665LP 7-AAD, Nile-Red, Alex Fluor 647-PE
625 665LP APC, Alex Fluor 647, Alex Fluor 660

Skontaktuj się z naszym doradcą w celu doboru kanałów fluorescencji optymalnych dla Twoich analiz.

Zaprojektowany w oparciu o najnowsze technologie rozpoznawania komórek i algorytmy oprogramowania, pozwala uzyskać informacje o koncentracji komórek, żywotności, współczynniku agregacji, okrągłości i rozkładzie średnic w jednym przebiegu. Dzięki wstępnie skonfigurowanym aplikacjom biologicznym BioApps, umożliwia również badanie wydajności transfekcji komórek. Algorytmy rozpoznawania obrazu analizują ponad 20 parametrów każdego sklasyfikowanego obiektu.

Aby sprostać wymaganiom cGMP, oprogramowanie oferuje czteropoziomową funkcję kontroli dostępu użytkownika, podpisy elektroniczne i pliki dziennika, które są zgodne z przepisami FDA 21 CFR Part 11. Wszystkie zapisy elektroniczne wykonanych przez użytkownika czynności nie mogą zostać skasowane.

Zastosowanie: badanie cytotoksyczności komórek CAR-T, fenotypowa charakteryzacja komórek CAR-T, testy żywotności i koncentracji komórek podczas:

 • kontroli jakości oryginalnych komórek krwi
 • testów wydajności izolacji PBMC
 • statusu hodowli inkubowanych limfocytów T
 • monitorowania procesu zmodyfikowanych komórek CAR-T
 • kontroli finalnego produktu

Parametry:

 • zintegrowany komputer, kolorowy ekran dotykowy 10.4’’ pozwala dodać wiele testów eksperymentów dla różnych operatorów
 • automatyczne wykrywanie 5 próbek w jednej pojedynczej sekwencji testowej
 • czas analizy 2,5 minuty / 5 próbek
 • opatentowana unikatowa funkcja "Fixed focus"- automatyczne ustawianie ostrości
 • przyjazne dla użytkownika zarządzanie danymi (pliki w formacie Excel, PDF, JPEG)
 • wyszukiwanie danych po nazwie analizy, dacie, dowolnym słowie
 • bezpieczne logowanie użytkownika i zarządzanie dostępem na 4 poziomach użytkowników, podpis elektroniczny, zapis zdarzeń – zgodne z przepisami FDA 21 CFR Part 11
 • pamięć danych 500 GB
 • zintegrowana kamera CCD o rozdzielczości 1.4 MPx
 • powiększenie obiektywu 5x
 • światło wzbudzenia: 375nm, 480nm, 525nm
 • filtr emisji: 460nm, 535nm, 580nm, 600LP
 • zakres średnicy komórek które wykrywa licznik 3-180 µm
 • zakres koncentracji 1×104 do 3×107 komórek/ml
 • porty USB 2.0 i USB 3.0
 • wymiary 254×303×453mm
 • waga 13 kg
 • w zestawie opakowanie jednorazowych płytek testowych 5-dołkowych

Opcjonalnie dostępne oprogramowanie De Novo™ FCS Express zwiększy zasięg Twojego eksperymentu. Countstar S5 wraz z FCS Express jest w stanie bardziej szczegółwo analizować apoptozę komórki, cykl komórkowy, transfekcję, powinowactwo przeciwciał, marker CD i inne 
ZALETY

Smart znaczy sprytny – aplikacje BioApps
Apliakcje BioApps systemu Countstar Rigel S5 upraszczają rutynowe zadania w laboratorium komórkowym, zapewniając jednocześnie wysokiej jakości dane naukowe. Countstar S3 jest wyposażony w osiem BioApps, które upraszczają i automatyzują rutynowe liczenie komórek, badanie żywotności i zadania cytotoksyczne:
Błękit trypanowy: uzyskamy szacowanie liczby komórek, żywotności i stężenia w oparciu o wybarwienie błękitem trypanowym przy użyciu jednorazowej płytki testowej.
Żywotność AO / PI: przeprowadzi analizy przy dwóch kolorach fluorescencji w jednorazowej płytce testowej w celu określenia procentu żywych, martwych komórek i stężenia szczątkowych i niechcianych komórek nienukleowanych, w tym czerwonych krwinek.
Transfekcja GFP: zielone białko fluorescencyjne (GFP) wykazuje jaskrawozieloną fluorescencję po wystawieniu na działanie światła w zakresie od niebieskiego do ultrafioletu. Ten protokół może analizować zliczanie i procent GFP.
Powinowactwo przeciwciała: test jest prowadzony w zabarwieniu zielonym z przeciwciałami wiążącymi FITC do określenia powinowactwa do biopodobnego leku.
Test markera powierzchniowego: kwantyfikacja określonych populacji komórek na podstawie ekspresji markerów powierzchniowych (komórki CD45 + CD4 +, CD8 + MSC, CD56 + NK)
Cykl komórkowy: jodek propidyny (PI) jest barwnikiem do barwienia jądrowego, który jest często stosowany w pomiarach cyklu komórkowego. Protokół określający zawartość DNA komórkowego w analizie cyklu komórkowego
Apoptoza komórek: test używany do oznaczania procentu apoptozy komórek metodą barwienia aneksyną V-FITC / 7-ADD
Zabijanie komórek: wykona testy przy trzech kolorach fluorescencji w jednorazowych płytkach testowych, aby określić cytotoksyczność zależną od CAR-T / NK, stosując barwniki Tracer i Viability

Szybki proces 3-etapowy
System Countstar S3 zaprojektowano tak, aby maksymalnie uprościć pracę i pozwolić na zwiększenie produktywności i wydajności laboratorium.

 1. Przygotowanie próbki na płytce testowej
 2. Wybór BioApp
 3. Podgląd obrazu i analiza danych


 

Powtarzalny i dokładny
System Countstar S5 może automatycznie analizować 5 próbek naraz, przez co zyskujemy wydajność i oszczędność pieniędzy. Automatyczne ustawianie ostrości typu "fixed focus" zapewnia bardziej stabilne i niezawodne wyniki.

ZASTOSOWANIE

Żywotność zliczana przez Countstar Rigel S5 w podwójnej fluorescencji
Pomarańcz akrydyny (AO) i jodek propidyny (PI) są barwnikami wiążącymi jądrzaste kwasy nukleinowe. AO może przeniknąć zarówno do martwych, jak i żywych komórek i zabarwić jądrzaste komórki, aby wytworzyć zieloną fluorescencję. PI może zabarwić martwe jądrzaste komórki z uszkodzonymi błonami i wytworzyć czerwoną fluorescencję. Analiza wyklucza fragmenty komórek, szczątki i cząsteczki artefaktów, a także niewymiarowe zdarzenia, takie jak płytki, dając bardzo dokładny wynik. Podsumowując, system Countstar S5 może być stosowany na każdym etapie procesu produkcji komórek.
Cytotoksyczność za pośrednictwem komórek T / NK
Test przeprowadza się przez znakowanie docelowych komórek nowotworowych za pomocą CFSE lub transfekowanie ich GFP. Hoechst 33342 może być używany do barwienia wszystkich komórek (zarówno komórki T, jak i komórki nowotworowe). Alternatywnie docelowe komórki nowotworowe można zabarwić za pomocą CFSE. Jodek propidyny (PI) stosuje się do barwienia martwych komórek (zarówno komórki T, jak i komórki nowotworowe). Dyskryminacja różnych komórek za pomocą tej strategii barwienia.


 


Apoptoza komórek
Różne fazy apoptozy są podzielone na etapy wczesny, środkowy i późny. Określone wskaźniki mogą dokumentować pojedyncze etapy apoptozy. Countstar® S5 oferuje rozwiązanie oparte na obrazie i analizuje wszystkie te etapy.Cykl komórkowy
Countstar Rigel S5 pozwala użytkownikom szybko i dokładnie uzyskać wynik cyklu komórkowego. Countstar Rigel S3 może analizować udział komórki w różnych fazach cyklu komórkowego.Test markera powierzchniowego
Analiza podzbiorów limfocytów jest typowym eksperymentem przeprowadzanym w dziedzinie badań związanych z komórkami i diagnozowaniu różnych chorób. Countstar® Rigel S5 oferuje szybszy i łatwiejszy sposób na zwiększenie efektywności typowania komórek układu immunologicznego.Powinowactwo przeciwciała
Wykrywanie powinowactwa przeciwciała w komórkach jest ważnym wskaźnikiem wykrywania przeciwciał monoklonalnych za pomocą metody immunofluorescencyjnej. Countstar® Rigel S5 oferuje szybką, bezpośrednią i niezawodną metodę oceny powinowactwa wykrywania przeciwciał w badaniach przesiewowych pod kątem przeciwciał.


 
Efektywność transfekcji GFP
W biologii komórkowej i molekularnej gen GFP jest często stosowany jako reporter ekspresji. Obecnie naukowcy często używają mikroskopów fluorescencyjnych lub cytometrów przepływowych do analizy skuteczności transfekcji komórek ssaków. Przy czym, cytometr przepływowy wymaga wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego operatora. Natomiast Countstar S5 umożliwia użytkownikom szybkie i dokładne uzyskanie wyniku testu wydajności transfekcji.Żywotność i koncentracja komórek barwionych błękitem trypanowym
Pokazano tutaj powiększone reprezentatywne obrazy linii komórkowej. Ponieważ wszystkie komórki zostały zabarwione błękitem trypanowym, pokazujemy obraz barwiony błękitem trypanowym, jak również obraz zliczany przez Countstar S3.


 

Płytka testowa

Okno oprogramowania Countstar® - wykres czasu hodowli (CTC), analiza nakładkowa oraz inne funkcje statystyczne i analityczne

MOŻLIWOŚĆ PREZENTACJI APARATU

W ofercie COUNTSTAR® posiadamy szereg modeli liczników, w tym również z fluorescencją, zależnie od zastosowania: terapie immunologiczne, komórki macierzyste, bioproces, komórki pierwotne, analiza linii komórkowych, badania komórek nowotworowych, badania komórek glonów i drożdży.

Zapytaj o ten produkt lub zamów go w portalu zakupowym*(* tylko pozycje podkreślone zielonym kolorem)

Platforma B2B skierowana do jednostek instytucjonalnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, umożliwiająca samodzielne dokonywanie zakupów produktów dostępnych w naszej ofercie. Korzystanie z portalu wymaga jednorazowej rejestracji i wygenerowania certyfikatu ssl. Generacja certyfikatów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

Opis Nr katalogowy Cena netto Magazyn Ilość Zapytaj
Automatyczny licznik komórek model Rigel S5198-040901010004na zapytanie -+
Płytki testowe op. 50 szt.198-000002040001na zapytanie -+
Płytki testowe op. 10x50 szt.198-000002040010na zapytanie -+
Wzorzec gęstości 2x10^6 N/mL, op. 1 mL198-010002020001na zapytanie -+
Wzorzec gęstości 1x10^7 N/mL, op. 1 mL198-010002020002na zapytanie -+
Wzorzec średnicy 20 µm, op. 1 mL198-010002020003na zapytanie -+
Wzorzec średnicy 30 µm, op. 1 mL198-010002020004na zapytanie -+
Wzorzec żywotności 80%, op. 1 mL198-010002040001na zapytanie -+
Oprogramowanie cytometryczne DeNovo FCS Express198-030001040001na zapytanie -+


Sprzęt laboratoryjny - kompleksowe wyposażenie laboratorium

Sprzęt laboratoryjny w naszej ofercie to kompleksowy zestaw artykułów, znajdujących zastosowanie w laboratoriach różnych branż. W naszym asortymencie znajdziesz odczynniki chemiczne, materiały eksploatacyjne, aparaturę i sprzęt oraz meble laboratoryjne. Podział katalogu został zrobiony w taki sposób, aby ułatwić intuicyjne odnajdywanie poszukiwanych produktów.

Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do złożenia zapytania. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66  §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Uwaga! Sprzedaż odczynników wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i jednostkom instytucjonalnym.

Podane w katalogu ceny NIE zawierają kosztów transportu. Koszt pakowania i transportu przesyłek krajowych zwykłych, o wadze do 30 kg, wynosi 30 zł netto, a przesyłek ADR (w tym LQ) 50 zł netto.

Widniejące przy produktach ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek vat.